ODZYSKIWANIE DANYCH

Struktury oraz rodzaje danych, które odzyskujemy


  • URZĄDZENIA DO PRZECHOWYWANIA DANYCH
  • SYSTEMY INFORMATYCZNE
  • PROGRAMY KOMPUTEROWE
  • HASŁA
  • TOŻSAMOŚCI INTERNETOWE

Świadczymy audyty z bezpieczeństwa w przechowywaniu i przetwarzaniu danych.
Świadczymy usługi szyfrowania oraz trwałego kasowania danych.