ODZYSKIWANIE DANYCH:

  • W każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie istnieje komputerowy system informatyczny. Dbamy o to by nasi stali klienci byli zawsze bezpieczni. Nie grożą im utrata danych ani ataki hakerskie czy wirusy.
  • Reagujemy natychmiastowo w przypadku awarii nowych klientów.
  • Oferujemy kompleksową obsługę rozwiązywania poważnych problemów informatycznych.
  • Odzyskujemy: dane, hasła, pliki konfiguracyjne, bazy danych, kona pocztowe, konta internetowe, tożsamości, klucze licencyjne, portfele oraz strony i chmury internetowe.
  • Naprawiamy: systemy operacyjne, programy specjalistyczne, programy użytkowe.
  • Wdrażamy: politykę bezpieczeństwa informacji.

ODZYSKIWANIE DANYCH OPOLEdr

Dane zapisane na nośnikach mają różną trwałość. Okres przechowywania informacji jest zależny od typu nośnika danych oraz od rodzaju informacji. Prawdopodobieństwo utraty danych zwiększa się wraz ze wzrostem złożoności operacji na danych. Dane są tracone z powodu: nieprawidłowości w działaniu sprzętu, błędnej lub zerowej polityki bezpieczeństwa, błędów programów, ataków hakerskich, wirusów komputerowych oraz błędów użytkownika. Większość danych można odzyskać. Wszystkim utratom danych można zapobiec !


WWW.SERWISKOMPUTEROWYOPOLE.PL

WWW.LOGICSOFT.PL