ODZYSKIWANIE DANYCH:

  • Dbamy o to by nasi klienci byli stale bezpieczni.
  • Oferujemy całościową obsługę systemów informatycznych.
  • Naprawiamy: systemy operacyjne, programy specjalistyczne, programy użytkowe.
  • Wdrażamy: politykę bezpieczeństwa informacji.

ODZYSKIWANIE DANYCH OPOLEdr

Dane zapisane na nośnikach mają różną trwałość. Okres przechowywania informacji jest zależny od typu nośnika danych oraz od rodzaju danych. Prawdopodobieństwo utraty danych zwiększa się wraz ze wzrostem złożoności operacji na danych. Dane są tracone m.in. z powodów: nieprawidłowości w działaniu sprzętu, błędnej lub zerowej polityki bezpieczeństwa, błędów programów, ataków hakerskich, wirusów komputerowych oraz błędów użytkownika. Większość danych można odzyskać. Wszystkim utratom danych można zapobiec.


WWW.LOGICSOFT.PL